Připojování LED diod


     Jelikož se na jednom fóru množily dotazy o tom, jak připojit LED diody tak, aby svítily nejenom chvíli, ale dostatečně dlouho, rozhodl jsem se nepsat tuto stránku.

     Nejdříve bychom si měli ujasnit jednu základní věc. LED dioda není něco jako žárovka, kam když připojíme napětí tak to svítí. V žárovce nám svítí wolframové vlákno, které je průchodem proudu rozžhavené na teplotu nekolika tisíc stupňů celsia, ale v LED diodě to funguje úplně jinak. Jednak je potřeba si uvědomit, že LEDka je polovodičová součástka, a světlo zde vzniká na přechodu PN. Nebudu zde zabíhat do detailů, řeknu jen to nejnutnější. LEDka emituje světelné záření, které je téměř o jedné vlnové délce. Toto záření je emitováno na základě několika zákonů, které není důležité zde rozebírat, ale intenzita tohoto záření je závislá na PROUDU který prochází touto diodou, a díky tomuto procházejícímu proudu vzniká na LEDce úbytek napětí. Z toho nám vyplývá důležitá věc. A to ta, že LED diodu napájíme ze zdroje proudu! Nemáme-li takový zdroj proudu musíme si pomoct a to v nejjednodušším případě tak, že do série s LEDkou zaředíme sériový odpor, jehož hodnotu si spočítáme podle parametrů dané LEDky a napájecího napětí.

     Ale dost teoretizování pustíme se do praxe.
     Jen takové poznámka, plus z napájecího zdroje patří na tu delší nožičku u LEDky (obráceně by nesvítila).

1. Připojení jedné LED diody na zdroj napětí.

 

Tohle schéma je jistě jednoduché, ale uvádím ho proto, abych vysvětlil základní vztahy a výúpočty s LEDkou.


Nemusíte se toho bát, všechno znáte (nebo byste alespoň měli znát).

Teď už nám poze zbývá spočítat hodnotu R a budeme hotoví.

Dosadíme-li Unap a Ud ve voltech a If v mA, vyjde R v kiloOhmech.

2. Připojení více LEDek k jednomu zdroji

     Často je potřeba připojit více LED diod k jednomu zdroji, abychom získali například více světla, více světýlek nebo prostě proto, že chceme.
     Máme třimožnosti jak to udělat:

a) Paralelní spojování

     No toto není moc vhodné, protože musíme buďto pro každou LEDku připojit vlastní odpor a pak to připojit ke zdroji (tohle ani malovat nebudu, protože to je jasné a komu ne, ať se mi ozve).
     Nebo spojíme jednotlivé LEDky paralelně a teprve k této kombinaci připojíme patřičný odpor. Tohle má jedno veliké ALE, takhle smíme spojit pouze LEDky stejného typu a výrobce (nestačí jen barva a průměr) a ještě ke všemu protože ty LEDky nejsou nikdy úplně stejné, tak prostě bude jedna z nich namáhána víc než je schopná unést a prostě to zabalí a přestane s váma mluvit a svítit. Takže takhle taky ne.

b) Sériové spojení

     Tohle je velice používané zapojení, tak to namaluju:

takže, takhle připojíme n diod do série. Předřadný odpor spočítáme podle upraveného vzorce:

Všechny veličiny mají stejný význam jako při připojování jedné LEDky.

Nevýhoda tohodle zapúojení je snad jen jedna. Musíte mít dostatečné napájecí napětí (aby vám nevyšel záporný odpor).

c) Sérioparalelní zapojení

     Podle mého názoru nejpoužívanější připojení mnoha LEDek.

Hodnoty odporů v jednotlivých větvích se spočítají podle předchozího vzorce.